[KR] Fiona Revamp

Největší problém u hraní za Fionu je to, jak jednoduché je přerušit její útoky. Jak Amaranth Kick tak Stigma Hammer jsou velmi silné útoky, nicméně než se k nim Fiona dostane, situace se většinou změní a ona je tak nucena přerušit útok a začít se bránit či běžet za nepřítelem. Tohle je ještě větší problém pro Fiony používající kladivo, kdy je třeba mít hodně vylepšenou zbraň, aby rychlost útoků byla alespoň obstojná a po sobě jdoucí útoky nebyly neustále přerušovány.

Vzhledem k tomu, že nové updaty přinesly rychlejší nepřátele, styl boje Fiony se momentálně točí především kolem Counter Attack. To vede k velmi jednolitému hraní a není moc prostoru na rozdíly mezi jednotlivými Fionami. To je důvod, proč se developeři rozhodli zaměřit se při upravování Fiony na vylepšení posloupnosti jejích útoků a zvětšit tak prostor pro individuální styly boje. Pro dosažení tohoto cíle je třeba zlepšit pohyblivost Fiony, přidat nový skill pro udržení po sobě jdoucích útoků a opravit již existující skilly.

Pohyblivost

1. Shield Dash

Fiony Shield Dash je používaný pro rychlý pohyb, nicméně má vysoký cooldown. Často dochází k situacím, kdy Fiona musí nepřítele pronásledovat, ale Shield Dash je velmi limitován. Takže byl jeho cooldown snížen na 7 sekund na nejvyšším ranku a navíc ho lze použít podržením klávesy, kterou se kope.

Takovýto Shield Dash stojí 25 SP, takže je možné jej použít 10x za jednu část SP. Navíc nemá společný cooldown se skillem Shield Dash, používaným přes quickslot.

2. Reakce krytí

Čas, kdy je možné přerušit útok krytím, byl pro několik skillů natažen, především u útoků s kladivem. To umožňuje hráčům s nízkou rychlostí útoků aktivně reagovat na nepřítelovy útoky.

3. Reakce skillů

Většinu aktivních skillů Fiony je možné použít až poté, co dokončí pohyb. Nyní bude možné aktivní skilly používat rychleji. Například bude možné použít Shield Bash nebo Shield Charge ihned poté, co se po Amaranth Kick útoku Fiony noha dotkne země.

4. Zvýšená rychlost kladiva

Rychlost útoku pro normální útoky, LR a LLR (pozn.: L – levé a R – pravé tlačítko myši) byla navýšena. Změnu jako takovou bude těžké postřehnout, nicméně se správně načasovaným krytím bude zjevnější.

Nové skilly

1. Shield Parry

Fiona je, jakožto postava se štítem, pomalá. A to vede k častému vzdávání smash útoků, kvůli potřebnému krytí se. Shield Parry je skill, který Fioně umožní v takovýchto situacích v útoku pokračovat. Bude možné ho použít jak během normálních útoků, tak i během smash útoků (výjimka je Stigma Hammer). Rozdíl oproti normálnímu krytí je v tom, že tento skill je možné použít kdykoli během útoku. Výchozí klávesa pro Shield Parry je Tab, nicméně lze ji změnit v nastavení.

Jak můžete vidět ve videu, můžete zmáčknout Tab, vykrýt útok a vrátit se k útoku, který byl krytím přerušen. Nicméně doba, během které je možné úspěšně Shield Parry použít není dlouhá a vyžaduje stejně přesné načasování jako Perfect Guard.

Při neúspěšném Shield Parry dostanete zranění a i v případě, že vás nepřítel nezasáhne, nebudete moct pokračovat v přerušeném útoku. Po úspěšném Shield Parry nebude možné skill použít znovu během toho samého útoku. Toto opatření je kvůli vyvážení postav. Například pokud použijete Shield Parry během Amaranth Kick a poté se vrátíte k dokončení Amaranth Kick, Shield Parry již použít nemůžete.

Navíc pokud úspěšně použijete Shiled Parry, váš další smash útok je posílen. Tento bonus platí na 10 sekund, takže i když vám nepřítel stihne utéct, máte 10 sekund na to, abyste ho dohnali a použili na něj smash.

Budou nastávat situace, kdy bude efektivnější použít Counter Attack, neboť Shield Parry je vytvořen tak, aby byl nejefektivnější ve chvílích, kdy nepřítel útočí, ale není možné použít Guard nebo během silných útoků jako je Amaranth Kick nebo Butterfly Swing.

Můžete očekávat velmi plynulou návaznost mezi Shield Parry a Perfect Guard útokem.

@ Perfect Guard útok je nyní možné použít i s velkým štítem.

2. Active: Damage Reduction

Damage Reduction je skill pouze pro velké štíty. Výměnou za poškozování štítu během boje je během trvání tohoto skillu poškození, které Fiona získá, sníženo na 75%. Navíc Fiona během tohoto skillu získá super-armor status a s kladivem bude možné použít druhé Slashing High Buttefly Swing.

Damage Reduction sice má dlouhý cooldown, nicméně je možné jej zkrátit pomocí Perfect Guard. Díky tomuto bude zkušenost hráčů ještě prospěšnější.

Změny skillů

1. Míra omráčení

Míra omráčení nepřítel Fioninými smash útoky byla navýšena až tak, že bude moct zastavit Barkův pohyb použitím skillu Shield Bash následovaného pravým kliknutím myši.

2. Posílený Petal Blow

Když Petal Blow dosáhne určitého ranku, po Prinkle Camellia přibude další útok. Tento útok má mnohem větší dosah a vysvětlen bude níže.

3. Vylepšení Ivy Sweep

Poslední útok Ivy Sweep má nyní zvýšenou sílu a zisk SP. Stížnosti na malý dosah skillu, vytvářející problém při ničení davu monster se k developerům dostaly, nicméně tento útok má být Fiony nejrychlejší způsob jak si nabít SP.

4. Smash Mastery ovlivňující aktivní skilly

Shield Bash, Shield Charge a Prinkle Camellia nyní budou ovlivněny Smash Mastery. Tvůrci se omlouvají, že jim to trvalo tak dlouho.

5. Prinkle Camellia

Nejen že byl zvýšena síla Prinkle Camellia přidáním mezi skilly ovlivněné Smash Mastery, ale nyní tento skill může mít i kritické zásahy. Takže nyní za ta SP opravdu stojí.

Byl také snížen počet použitých SP, pokud je tento skill aktivován po Shield Dash. Použití toho skillu bylo také pro meč změněno v tom, že s Petal Blow na určitém ranku je možné použít ještě jedno Prinkle Camellia se sníženou konzumací SP.

To znamená, že je možné opakovaně navazovat Prinkle Camellia -> posílený Petal Blow. Nicméně toto combo lze použít jen v některých situacích vzhledem k tomu, že posílený Petal Blow potřebuje 100 staminy a Prinkle Camellia stále ještě spotřebovává SP.

K této změně došlo především proto, že při Slashing High měla doposud Fiona pouze Amaranth Kick. Nyní může použít Prinkle Camellia -> posílený Petal Blow combo, až dokud jí nedojdou SP.

@ Shield Parry lze použít během posíleného Petal Blow

Tvůrci také doufají, že častěji uvidí Prinkle Camellia použitý po Shield Dash jak u Fiony s mečem, tak s kladivem.

6. Butterfly Swing – Slashing High

Druhý útok a Stigma Smash po druhém útoku Butterfly Swing se Slashing High lze nyní použít i když efekt Slashing High vyprší během comba.

7. Counter Attack

Nastávaly chvíle, kdy nepřítel na Fionu zaútočil mezi Guard a Counter Attack a tím její Counter přerušil. To se již stávat nebude díky super-armor statusu během používání Counter Attack.

8. Změny štítů

V současnosti se štíty tolik neničily a tak nebylo třeba používat Shield Repair. A proto došlo k pár změnám.

Zaprvé, velké štíty jsou zničitelné v boji.

Ovšem ve skutečnosti jsou velké štíty stále ještě svým způsobem nezničitelné, díky velké výdrži. Nicméně opakované použití skillu Damage Reduction bude vyžadovat pravidelnější kontrolu stavu štítu. Perfect Guard také bude přispívat k rychlejšímu ničení štítu.

Další změna je ta, že Shield Enhance nyní bude při použití hodně snižovat odolnost malého štítu. Třetí použití Shield Enhance by mělo malý štít zničit. Ačkoli hráči budou zprvu tuto změnu brát jako velkou nevýhodu, tvůrci by rádi zdůraznili, že použití Perfect Guard ovlivní potřebu použití Shield Enhance a tak chtějí opět poskytnout výhodu zkušeným hráčům, kteří svůj štít nebudou muset opravovat tak často.

Třetí změna je Shield Repair. Skill byl zlepšen vzhledem ke zvýšené šanci na rozbití štítu. Zaprvé byl počet použitých SP snížen z 500 (2 bary) na 250 (1 bar). Druhá změna je minutový +800 DEF bonus.

9. Shield Charge SP cena

Shield Charge nyní stojí 750 (3 bary) SP místo původních 1000 (4 bary) SP. Tvůrci si všimli, že oproti ostatním SP skillům, využívajícím 4 bary je Shield Charge slabý a Fiona tak dostane nový skill, který v tomto článku zmíněn není.

10. Vylepšení Taunt

SP cena skillu Taunt klesla na 500 a přibyl visuální indikátor aktivace skillu. Při použití Taunt se ukáže systémová zpráva a objeví se i speciální efekt nehledě na to, zda má hráč zapnuté či vypnuté efekty.

Poslední věc, která je v tomto článku zmíněna, je změna cooldown u všech skillů, které drží bosse (jako například Tempest).

S vydáním Paradise of Oblivion se tvůrci rozhodli vytvořit prostředí s přesnějšími pohyby a úhyby namísto spousty nesmrtelností. Ale je tu něco, co tomu tak trochu brání. A to je používání „držících skillů“.

V partě může být až 8 postav, které tyto skilly používají každé 2 až 3 minuty, což vede k tomu, že z bossů se stávají boxovací pytle. Což se ještě zhorší s novými skilly, které dostane Lann, Fiona, Evie a Karok.

Proto se tvůrci rozhodli cooldown těchto skillů zvýšit na 20 minut. Kvůli tomuto bude třeba takticky rozvrhnout použité držících skillů. Tvůrci také pokračují ve vylepšování aktivních skillů tak, aby všechny zůstaly užitečné. Podobně jako tomu je nyní u Fiony.