Sloučení NX Credit a NX Prepaid

Od nynějška budou jak NX Credit, tak NX Prepaid zobrazeny jako NX Prepaid. K této změně došlo z důvodu usnadnění placení a lepších služeb.

Co to znamená?
Hra bude i nadále zobrazovat možnost NX Credit, nicméně všechny vaše NX budou zobrazeny jako NX Prepaid. Takže se prosím nelekněte, až budete mít u NX Credit nulu! Váš NX Credit byl přesunut do NX Prepaid a veškeré budoucí platby, které by dříve přidaly NX do NX Credit kategorie, budou nyní přidávat NX do NX Prepaid kategorie.

Například:
Měli jste 100 000 NX Prepaid a 200 000 NX Credit. Nyní bude hra ukazovat, že máte 300 000 NX Prepaid. Používejte, prosím, možnost NX Prepaid pro všechny vaše budoucí nákupy, neboť Credit zůstane na nule.

Rozhraní bude upraveno později a možnost NX Credit úplně zmizí.