Slovník

A
AFK – away from keaboard – pryč od klávesnice; AFK se ohlašuje, pokud dotyčná osoba musí odejít od počítače
Aggro – když má někdo aggro, monstra útočí na něj

B
Boss – šéf – jedná se o speciální monstrum, které je mnohem silnější než obyčejná monstra a nachází se na konci dungeonu
Break Off – uražení – u některých bossů lze nějakou metodou urazit část jejich oblečení nebo těla (například roh) a získat tak bonusový drop
Buff – dočasné vylepšení statů nebo schopností

C
Cooldown – čas, po který se obnovuje skill, aby bylo možné jej znovu použít
Core – jádro – to, co vypadává z monster a z čeho hráči získávají věci
Craft, crafting – vyrábění
Critical Hit – zásah, který je silnější než ostatní; aktivován je náhodně a šanci na něj zvyšuje odpovídající stat
Cutscene – video, do kterého hráč nezasahuje; často se objevuje na začátku dungeonu nebo před bojem s bossem, popřípadě po dokončení dungeonu, pokud hráč dělá hlavní příběh

D
Debuff
 – dočasné zhoršení statů či schopností
DPS
 – damage per second – poškození, které postava způsobí, za sekundu; tímto termínem se označují postavy, jejichž doménou je útok
Drop – spadnout – věc získaná z monstra, která „spadla“ z monstra
Dungeon, dung – kobka – jedná se o lokaci s monstry, na jejímž konci čeká boss

E
Event – speciální událost, kterou většinou připraví Nexon
Experience Point, EXP, XP – body, které se získávají ze zabíjení nepřátel, dokončení dungeonů nebo z úkolů a slouží ke zvýšení levelu
Expertise – vyrábění

F
FPS – frames per second – snímky za sekundu; vyjadřuje plynulost obrazu

G
GG, Good Game – dobrá hra – nejčastěji se používá po PvP jako uznání soupeřových dovedností
GJ, Good Job – dobrá práce – alternativa „Well Done“; uznání hráčových dovedností poté, co se mu něco povede
GL, Good Luck – hodně štěstí
Gratulations, Gratz, GZ – gratulace
Group – parta
Guild – cech

H
Heal – léčení

L
Lag – sekání hry způsobené nízkým fps
Leecher – hráč, který se přidá do party a následně během dungeonu nehraje, pouze partu využívá, aby získal odměny
Level – úroveň – na první pohled určuje přibližnou sílu postavy
Lol – laughing out loud – hlasitě se směji
Loot – viz. drop; pro věci z truhel používané častěji

M
Marketplace, market – trh – obchod, do kterého se dostanete skrz speciální tabuli, která se nachází v každém městě
Mob – normální monstrum (monstrum, které není boss)

N
Noob, Newbie – nováček (noob je hanlivé označení)
NPC – non-player character – postava neovládaná hráčem; jde o postavy, které v obchodě prodávají, které zadávají úkoly, zkrátka ty, které jsou naprogramované, aby fungovaly aniž by je někdo ovládal

P
Pet – mazlíček – například gremlin nebo vlk; běhají za jejich páníčkem, hráčem a pomáhají mu v bitvě
PvE – player versus environment – hráč vs. prostředí; jde o tu část hry, kde hráč bojuje proti generovaným monstrům
PvP – player versus player – hráč vs. hráč; část hry, kdy bojují hráči proti sobě

R
Raid – speciální dungeon určený pro skupinu hráčů, neboť je těžší a hlavně na vyšších levelech je náročné ho zvládnou bez pomoci
ROFL – rolling on the floor laughing – smíchy se válím po zemi

S
Skill – dovednost – speciální útoky postav, které lze vylepšovat
Skip – přeskočit – používá se v několika případech: přeskočit cutscene (klávesou Esc), vynechat část dungeonu (například v Twilight Desert lze obejít některé bosse aniž by si hráčů všimli)
Solo – sám, bez ostatních hráčů
Stat – například STR, AGI nebo WILL; atributy, které ovlivňují schopnosti postavy

T
Tank – postava, která vydrží spoustu zásahů, aniž by ji to velmi uškodilo a pomáhá tak ostatním hráčům, protože se drží blízko nepřítele a brání před ním ostatní hráče; Fiona, Karok, Hurk
Title – titul – slovo nebo několik slov, které hráč dostane jako odměnu za úkol nebo nějakou činnost; lze si jeden vybrat a nastavit si ho jako aktivní, čímž se ukáže nad jménem hráče viditelný pro všechny
Trade – obchodovat
TY, Thank You – děkuji

U
UI – user interface – například mapa, chat, spodní lišta s menu; UI lze schovat klávesou – na numerické klávesnici

X
XP – viz. Experience Point

 

Pokud vás napadá slovo, které ve slovníku chybí, napište komentář. To samé platí pokud narazíte na chybný nebo nepřesný překlad nebo pokud vám něco není jasné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

:calm: 
:cold: 
:cool: 
:cry: 
:dizzy: 
:drunk: 
:fight: 
:haha: 
:heart: 
:hello: 
:joy: 
:love: 
:mad: 
:no: 
:pain: 
:quiet: 
:sad: 
:shy: 
:sigh: 
:smile: 
:sweat: 
:tongue: 
:wow: 
:yay: 
:yes: